Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Chargemasters, gevestigd te 8520 Kuurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www;chargemasters.be
8520 Kuurne
+32 485 45 47 84

Functionaris Gegevensbescherming:
Jonas Vanherweghe is de Functionaris Gegevensbescherming voor Chargemasters.
Hij is te bereiken via dit contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chargemasters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je het contactformulier op https://www.chargemasters.be/contact/ invult, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Naam, e-mailadres, telefoon, onderwerp, bericht en eventuele facultatieve gegevens die je al dan niet mee laat opnemen in het bericht: GSM-nummer, telefoonnummer privé, telefoonnummer werk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (omdat ze ook niet tot onze doelgroep behoren). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Chargemasters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw vraag.
– Verzenden van informatie i.v.m. Chargemasters.
– Je te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chargemasters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chargemasters verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chargemasters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons contactpunt.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Chargemasters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de gegevensbescherminsautoriteit, de vroeger privacycommissie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chargemasters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Cookies die wij gebruiken

Om je een betere ervaring te bezorgen bij het bezoek aan deze website, gebruikt Chargemasters cookies en informatie die daarin opgeslagen wordt.
Als je verder surft op deze website ga je hiermee akkoord.

Wat houdt dit in?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website en die bewaard worden op het device (computer, laptop, gsm, tablet, …) waarmee je de site bezoekt. Op Wikipedia kan je meer info vinden over cookies.
Over welke cookies het concreet gaat, kan je via de instellingen van je webbrowser in detail bekijken.
Chargemasters heeft o.a. volgende cookies:
– Cookies om het mogelijk te maken webpagina’s te delen op sociale media als Twitter, Facebook, Linkedin.
– Cookies om zonder dat u als websurfer geïdentificeerd bent, surfgedrag te kunnen volgen en analyseren met Google & Ranking Coach, om dan later op basis van die gegevens de website en haar inhoud te verbeteren.
De meeste cookies zijn voor een deel noodzakelijk voor een vlotte werking van de website. Als je deze cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website niet (optimaal) werkt.
Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan je via de instellingen van je internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op je device, wat tot een verminderde gebruikerservaring kan leiden. Hoe je voor jouw device en browser die instellingen aanpast, kan je op deze website lezen.